Watersnip

 
Type naam: "Watersnip"
 
Pontonachtige stalen romp met houten huisje. Eind jaren zestig was de werf op zoek naar meer afzetmogelijkheden (wat men uiteindelijk vond in de Crown Cruiser serie). Een poging in deze was deze Watersnip. Een vaartuig wat zich moeilijk als jacht of schip laat omschrijven, eerder als "varend object" of vaartuig. Nu had het varen in de gedachten achter de Waternsnip niet de hoogste prioriteit. Het varen werd hooguit gebruikt om te verplaatsen, meestal van en naar de winterberging. Daar de diverse plassenschappen van afgeloten gebieden met veel recreatieeilanden vreesde voor een wildgroei met dit soort vaartuigen en een verbod instelde hierop stierf het idee Watersnip een vroege dood. Of dit zo erg was laten we hier maar in het midden. Latere pogingen van anderen met dit zelfde idee zijn op dit zelfde punt gestrand.
 
Bij het genoemde aantal van 2 tot 3 is ook een versie opgenomen welke was voorzien van een caravan als opbouw. Dat zal er niet veel beter hebben uit gezien.
 
Lengte: 6,00 m.
Lengte o.a.: 6,00  m.
Breedte: 3,20 m
Diepgang:  0,25 m. (met staartstuk omhoog)
Doorvaarthoogte: 2,30 m.
Gewicht: 3  ton
Motor: Penta U 40 (20 pk. werkmotor)
Bouwperiode: 1967 - 1968
Aantal: 2 tot 3