Het bestuur

Het bestuur van de Crowners Club bestaat uit:
 
  • Voorzitter: Jan van Dijk 
  • Secretaris: Kamiel Duynstee
  • Penningmeester: Jaap van Silfhout
  • Algemene bestuursleden: Jan Keyzer, John Verhoogt, Xeanette Duynstee-Dijksman
 
Evenementen commissie:
  • Vacant
Media commissie  (Facebook/Website):
  • Jan Keyzer
  • Xeanette Duynstee-Dijksman
Redactie Crowners Actueel:
  • Jan Keyzer & Ellen van Silfhout (hoofdredactie en opmaak clubblad)